top of page

AT SPØRGE OM HJÆLP ER DET FØRSTE SKRIDT MOD

FORANDRING

OM MIG

Screen Shot 2020-07-04 at 1.10.26 PM.png

Mona Elisabeth Pedersen, født 1957

  • Psykolog DPU 2003, autoriseret psykolog 2005

  • Narrativ efteruddannelse (ekspert i Narrativ terapi) Dispuk, 2012

  • Ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning fra 2003-2021

  • Medlem af Dansk Psykologforening

  • Tilknyttet Dansk Krisekorps / Dansk Erhvervspsykolog / Prescriba / Tryg Forsikring

  • Ydernummer hos Sygeforsikringen Danmark

Min erfaring er baseret på mange års arbejde som psykolog hos PPR, hvor der primært har været fokus på børns og unges trivselsproblemer.  

 

Derudover er jeg rutineret i at arbejde med stress og belastnings-reaktioner. Stress kan fx være arbejdsrelateret, eller en følge af udviklingstraumer, udviklingsforstyrrelser, problemer i relationer, dårligt selvværdsproblematikker, samt trivsel generelt.

Desuden har jeg stor erfaring med at arbejde med pårørende til fx alvorligt syge, ældre, herunder beboere på plejehjem, handicappede, og andre, der kræver særlig omsorg og hjælp fra sine nærmeste.

Pårørende står ofte i store dilemmaer og etiske valg, der i den grad udfordrer ens værdier som mennesker. Mange oplever det som en meget vanskelig periode i livet, men som de fleste andre kriser, er det samtidig også en periode med store muligheder for at opdage nye veje og udviklingsmuligheder.

 

Rådgivning og supervision af pædagogisk personale/personalegrupper, der arbejder med børn og unge er også noget, jeg har stor erfaring med.

 

Jeg arbejder som oftest ud fra et narrativt grundlag, dvs. det er klientens fortælling, der er i centrum, og mit perspektiv er ikke-diagnosticerende. 

IMG_4028.jpg
Contact

Vækst gennem indsigt

bottom of page