top of page

Supervision

Individuelt eller i grupper
Supervision af psykologer, der skal autoriseres (enkelt og i gruppe)
Supervision af fx pædagoger, lærere, eller andre, der arbejder i omsorgsfag.
Supervision af personalegrupper i fx skoler, institutioner, opholdssteder, etc + andre offentligt ansatte/i omsorgsfag.

Supervisionen kan foregå på rigtig mange måder, alt efter institutionens behov. Men erfaringen viser, at fx det at bruge videooptagelser som baggrund er rigtig godt. Og ellers foregår supervision også ud fra jeres oplæg.

 

Et særligt koncept er “Supervision og læring”, der vil foregå som et udviklingsforløb, dvs. der er en blanding af teoretisk læsestof og afprøvning af indhold i praksis, hvorefter man mødes til supervision.

 

Forløbet vil være en veksling mellem dette. Dvs. teori, afprøvning og supervision, og herefter ny teori, afprøvning og supervision. Det kan fx være, hvis nye metoder skal indarbejdes i et team, eller individuelt.

 

Personaleudvikling

Heri kan også indgå supervision og læring, men også fælles procesorienterede temadage, hvor man fx arbejder med målsætninger og interne udviklingsfokus. Kontakt mig gerne for nærmere aftale. 

bottom of page