top of page

Terapi

Individuel terapi eller gruppeterapi tilbydes.

Børn/unge + deres forældre:

 

Drejer det sig om et barn, må forældre og andre pårørende påregne at blive involverede i terapien, da børn er meget afhængige af støtte fra deres omgivelser, navnlig når det drejer sig om forandringsprocesser. Min rådgivning sker med sigt på forståelse og deraf nye handlemuligheder.

Drejer det sig om en ung, kan forældre og pårørende involveres, hvis den unge ønsker det.

Voksne:

Jeg tilbyder terapi i forhold til stress (arbejdsrelateret eller personligt, fx som pårørende, overbelastningsreaktion, udbrændthed, omsorgstræthed og andet. Stress kan opleves som træthed, svimmelhed, tankemylder, søvnbesvær, ondt i muskler, angst og uro. Stress over lang tid kan få alvorlige følger for helbredet, derfor er det vigtigt med hurtig indsats.

Er du pårørende til gamle, syge, herunder demente, kan jeg også hjælpe dig. At være nært pårørende, medfører ofte belastningsreaktioner i form af omsorgsstress, oplevelser af magtesløshed, og følelsen af ikke at slå til. Vi vil sammen udforske dit indre landskab, og finde den styrke og de værdier, der gør det muligt for dig at være der for dine nære, og samtidig passe på dig selv. 

 

Der tilbydes også terapi rettet mod voksne i eksistentielle livskriser, fx kan du være et sted i livet hvor du har en oplevelse af meningsløshed, tab af retning, selvværd etc. Sammen vil vi finde kimen til igen at få fundet livslysten og muligheder.

Er du i tvivl om jeg kan hjælpe dig, så kontakt mig gerne, så vi kan få en uforpligtende snak.


____________________

I mine terapeutiske forløb, lægger jeg særligt vægt på den narrative terapi, dvs. at arbejde med selvfortællingen og den identitet, der opstår ved forståelsen deraf og det selvbillede man danner. Mange psykiske problemstillinger opstår netop på baggrund af en dårlig selvopfattelse, ofte bibragt en gennem de erfaringer man har opnået gennem livet og opvæksten. Herunder særligt gennem samspil med omgivelser, der ikke har understøttet udvikling af et positivt selvbillede. Se i øvrigt afsnittet Terapeutisk tilgang.

 

Møder du de samme problemstillinger igen og igen i dit liv, vil du ane et mønster. Dette mønster kan vi sammen identificere og ændre.

 

Denne terapiform retter sig mod både børn, voksne og ældre.

 

Problemstillingerne kan typisk være: Stress, udviklingstraumer, traumer, dårlig trivsel i skolen eller på arbejdspladsen, udbrændthed, krise, sorg, dårligt selvværd, angst og meget andet.

 

En terapitime er på 50 minutter.

 

Terapien kan foregå enten i min konsultation eller hos dig, hvis der er særlige grunde til, du ikke kan komme ud.
Er det udenfor Aalborg bymidte beregnes kørsel ud fra tid og kørte km.

bottom of page