top of page

Terapeutisk Tilgang

Indenfor narrativ terapi er der megen fokus på personens handlinger og den meningsfuldhed, der ligger bag. Det er dine livsværdier, der bærer dine handlinger - og dine handlinger, der viser, hvad der er vigtigt for dig i livet, og danner personlighed og identitet. Den historie, vi hver især kan fortælle om vores liv, er identitetsbærende, og i narrativ terapi arbejder vi på at brede historien ud, gå på opdagelse og gerne finde de alternative fortællinger, der gerne gemmer sig bag de kendte historier.

Da jeg har taget en specialistuddannelse i narrativ terapi, vil denne terapeutiske vinkel ofte være den, jeg lader mig inspirere af og benytter. Men jeg lader mig også inspirere af andre terapeutiske retninger og metoder. 

 

Her kan du læse lidt om, hvad mit narrative udgangspunkt er: 

Ofte har vi lyttet for meget til andres stemmer og taget deres vurdering på os. I terapien identificerer vi disse stemmer, men finder din egen stemme bag. På den måde kan der skiftes perspektiv og samtidig arbejdes der med at skifte fokus, hvilket kan bane vej for forandringsprocesser.

 

I en typisk session vil vi starte med at identificere det, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være udfordringer i forhold til relationer til andre, mistede relationer (sorg) eller selvværdsproblematikker, oplevelse af meningsløshed etc..

 

Derefter vil vi sammen udbrede din fortælling og udforske, hvad der måtte gemme sig deri. Helt konkret vil jeg undervejs notere og bruge dine egne ord, således at du får et konkret overblik over, hvor du har bevæget dig i samtalens løb, Ofte kan der deri gemme sig en overraskelse og nye erkendelser. Hver session og de oplevelser og fortællinger, der er i tiden mellem sessionerne vil give retning videre frem i forløbet.

Denne metode kan forvandle rigtig mange af de psykiske problemer mennesker har idag, og som de søger hjælp for hos en psykolog, herunder også angst, sorg, identitets- og selvværdsproblemer, livskriser etc., men det kan også være med til at vise vejen frem, hvis man "blot" ønsker forandringer i sit liv.

Om narrativ terapi:

 • Vi er allesammen aktivt medskabende af de historier, vi hver især fortæller om os selv og vore liv, og dermed er vi aktivt medskabende af os selv gennem vores praksis og gennem vores fortællinger om os selv og andre.
   

 • I den narrative terapi arbejder vi med disse fortællinger og breder dem ud. Det er ikke som sådan hensigten at lave fortællingerne om, men at brede dem ud, finde flere nuancer og få en dybere forståelse af de meninger, der ligger bag handlingerne, og som giver liv til fortællingerne.
   

 • Fortællingen gør det muligt for os at fortolke vore erfaringer og skabe vores identitet. Terapeutens opgave er at hjælpe mennesker med at skabe sammenhæng og forståelse i de foretrukne fortællinger og en ny forståelse for, hvem de selv også er. 
   

 • Fortællinger skabes i relationer. Nogle gange har vi taget andres fortællinger om os til os og gjort det til vore egne. I terapien kan der dog opstå nye fortællinger ud fra dekonstruktioner af de gamle og klienten kan opdage nye veje og nye perspektiver i deres egen historie - og dermed nye selvforståelser.
   

 • Den måde, vi fortæller om vores liv, former livet. De ting, vi fremhæver eller gemmer, former personligheden.

Din tryghed er altid mit fokus.

Den narrative tilgang er mit grundlag, men jeg forholder mig også både eksistentielt og eklektisk i min terapeutiske tilgang. 

bottom of page