top of page

Om mig

På denne side kan du læse om min erfaring, den grundlæggende forståelse jeg arbejder ud fra, samt den vision praksissen er grundlagt ud fra. 

Uddannelse og Erfaring
MIN UDDANNELSE OG ERFARING

Fra 2003-2021 psykolog hos PPR, bred erfaring.

Autoriseret psykolog

2 årig specialistuddannelse i narrativ terapi hos Dispuk

Tilknyttet Dansk Krisekorps

 

Desuden kurser i
 

kognitiv terapi

mentalisering

psykodynamisk terapi

udviklingspsykologi

supervision

psykologisk undersøgelse/assessment

krisepsykologi 

sorg og tab

og meget andet.

Har arbejdet med

psykologisk undersøgelse af børn + vurdering af støttebehov.

samtale med børn og unge

samtale med forældre

terapiforløb med voksne.

supervision af personalegrupper og personaleudvikling

stress-angst

gruppeprocesser

narrativ terapi

dynamiske processer

supervision og lærings forløb

logo_dansk-psykolog-forening-300x132-300
Personlig erfaring og forståelse
Personlig Erfaring og Forståelse

Min erfaring er mange års alsidigt arbejde som psykolog hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor der primært har været arbejdet med rådgivning til det pædagogiske personale og ledelse om børns udvikling og læring, herunder trivselsproblemer, udviklingstraumer, udviklingsforstyrrelser, problemer i relationer, dårligt selvværd. 

 

Supervision af personalegrupper og plejeforældre er også en del af min erfaring, hvor fokus fx har været rettet mod gruppeprocesser, kommunikation, og forståelse af børns og unges udvikling og opvækstvilkår.

 

Desuden har jeg erfaring med, hvad det kan indebære at være pårørende til fx alvorligt syge, ældre, (herunder beboere på plejehjem) hndicappede, og andre, der kræver særlig omsorg og hjælp fra sine nærmeste. At være pårørende sitller os ofte i store dilemmaer og etiske valg, der i den grad udfordrer vore værdier som mennesker. Mange pårørende oplever at være belastet af stress og at være i krise, i forsøget på at yde omsorg for sine kære. 

 

Stress og belastningsreaktioner og svære livskriser har jeg også erfaring med. 

 

Jeg arbejder som oftest ud fra et narrativt grundlag, dvs. det er din fortælling, der er i centrum, og mit perspektiv er ikke-diagnosticerende, men rettet mod at etablere handlingsmuligheder. 

Mission og Vision
bottom of page